seminar kebangsaan
majlis dekan pendidikan universiti awam 2022

seminar
"transformasi pendidikan nasional melalui pendigitalan pedagogi"

aturcara

29 September 2022
30 September 2022

UCaptama

wacana meja bulat

pembentangan

Kongsikan Kepakaran Anda

Sebarang Pertanyaan berkaitan penyertaan, hubungi kami di:

Sekretariat Seminar Majlis Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam 2022

Fakulti Pembangunan Manusia
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900, Tanjong Malim, Perak

​Emel: cpri@upsi.edu.my [subject: seminar dekan 2022]

Hubungi: Sekretariat Pendaftaran