GPUIP

Tujuan Geran Penyelidikan Universiti Inovasi Pedagogi ini diberikan adalah untuk mengemukakan cadangan penyelesaian kepada inovasi dalam pedagogi dan isu-isu sosial dalam pendidikan daripada peringkat pendidikan awal kanak-kanak hingga ke peringkat sekolah menengah atas dan teknik vokasional serta institusi pengajian tinggi yang berkesan serta memenuhi aspirasi pendidikan negara. 

GPUIP 2021

Senarai Nama Penyelidik

Dr. Mohd Muslim bin Md Zalli  – Pembinaan Modul Pensijilan Profesional Guru Cemerlang Sejarah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) secara Digital.

Dr. Laili Farhana Md Ibharim – Pembangunan Modul Simulasi Permainan Rakyat Berteknologi Realiti Terimbuh (AR-SiGaSTEM) secara dalam Talian bagi Memperkukuh Kemahiran STEM

Ts Dr. Mohd Ridhuan bin Mohd Jamil – Pembangunan Polisi Pedagogi Pendigitalan Dalam Pendidikan Latihan Teknik dan Vokasional Bagi Pelajar Kolej Vokasional Malaysia

Senarai Nama Penyelidik

Dr Intan Farahana binti Abdul Rani – Pembangunan Kerangka Polisi Pendidikan Pemakanan Kanak-kanak Prasekolah yang mengalami Masalah Malnutrisi.

Dr Hanifah binti Mahat – Pembangunan Modul E-Aktiviti Pintar bagi Pentaksiran Bilik Darjah dalam Mata Pelajaran Geografi.

Dr Che Soh bin Said – Pembangunan Modul Pedagogi Teknologi Generasi-IV (Meta Pedagogi) Dalam Pembelajaran STEM Sekolah Menengah

GPUIP 2022